Nie tylko grzeszne przyjemności
Zobacz, przeczytaj, doświadcz!
Wsparcie procesu nauczania, czyli środki dydaktyczne

Wsparcie procesu nauczania, czyli środki dydaktyczne


Autor zdjęcia: David Mulder

Zadaniem środków dydaktycznych jest usprawnienie przekazu materiału. Wszystkie narzędzia i metody edukacyjne muszą być dobrane do rodzaju i ilości treści, a także do możliwości uczniów. Takie środki dydaktyczne jak np. tanie podręczniki mogą być także łączone z innymi nowoczesnymi rozwiązaniami np. nagraniami audio. Coraz częściej na zajęciach wykorzystywana jest technologia komputerowa. Badania wykazują, że szybsze przyswajanie wiedzy jest w momencie, kiedy człowiek słucha i ogląda, natomiast czytanie to tylko 10% skuteczności. Dlatego w każdej szkole powinien być stały dostęp do środków multimedialnych takich jak np. odtwarzacze DVD czy projektory multimedialne.


read more
Jak prawidłowo poprowadzić proces dydaktyczny?

Stanowią bazę całego procesu dydaktycznego. Ich głównym zadaniem jest ułatwienie przekazu materiału. Od środków dydaktycznych zależy także atrakcyjność lekcji i tempo przyswajania podawanych treści. Najczęściej przez nauczycieli stosowane są podręczniki, karty pracy, zeszyty ćwiczeń, atlasy, plansze, ilustracje. Wszystkie te środki dydaktyczne powinny być dopasowane do rodzaju i ilości treści, a także ich tematyki.


read more
Dobry sposób na naukę

Dobry sposób na naukę


Autor zdjęcia: BCcampus_News


O czym pamiętać?

Bardzo ważne jest miejsce do nauki, które powinno być ciche i przytulne tak, aby nic nie rozpraszało uwagi uczącego się, ponieważ koncentracja w tym przypadku ma duże znaczenie. Pomieszczenie powinno być prawidłowo oświetlone, a także z dostępem do świeżego powietrza, aby mózg pracował prawidłowo. Przed rozpoczęciem nauki można podzielić materiał i naukę poszczególnych części rozłożyć w czasie. Osoba ucząca się musi być wypoczęta, dlatego zalecane jest minimum 7 godzin snu na dobę. Ważne są także przerwy w nauce, dzięki którym zostaną zregenerowane siły, a nowe treści połączą się z tymi już nabytymi.


read more
Podręczniki szkolne i inne pomoce dydaktyczne, które można wykorzystać przy nauce do matury

Niestety nie ma jednej uniwersalnej metody, która by pomogła w opanowaniu większej ilości materiału w krótkim czasie. Wszystko zależy od indywidualnych możliwości i umiejętności osoby uczącej się, a także od doboru środków dydaktycznych. Powtarzanie materiału wymaga nie tylko odpowiedniej ilości czasu, ale także zaangażowania i właściwej organizacji pracy. Dodatkowo materiał powinien być odpowiednio podzielony, a nauka poszczególnych części rozłożona w czasie.


read more
Podręczniki szkolne – ważny element edukacji

Proces dydaktyczny nie będzie efektywny bez odpowiednio dobranych metod pracy i środków dydaktycznych. Najczęściej wykorzystywane środki dydaktyczne to podręczniki, karty pracy, ćwiczenia, atlasy.


read more
Wsparcie procesu nauczania, czyli środki dydaktyczne

Wsparcie procesu nauczania, czyli środki dydaktyczne


Autor zdjęcia: David Mulder

Zadaniem środków dydaktycznych jest usprawnienie przekazu materiału. Wszystkie narzędzia i metody edukacyjne muszą być dobrane do rodzaju i ilości treści, a także do możliwości uczniów. Takie środki dydaktyczne jak np. tanie podręczniki mogą być także łączone z innymi nowoczesnymi rozwiązaniami np. nagraniami audio. Coraz częściej na zajęciach wykorzystywana jest technologia komputerowa. Badania wykazują, że szybsze przyswajanie wiedzy jest w momencie, kiedy człowiek słucha i ogląda, natomiast czytanie to tylko 10% skuteczności. Dlatego w każdej szkole powinien być stały dostęp do środków multimedialnych takich jak np. odtwarzacze DVD czy projektory multimedialne.


read more
Jak prawidłowo poprowadzić proces dydaktyczny?

Stanowią bazę całego procesu dydaktycznego. Ich głównym zadaniem jest ułatwienie przekazu materiału. Od środków dydaktycznych zależy także atrakcyjność lekcji i tempo przyswajania podawanych treści. Najczęściej przez nauczycieli stosowane są podręczniki, karty pracy, zeszyty ćwiczeń, atlasy, plansze, ilustracje. Wszystkie te środki dydaktyczne powinny być dopasowane do rodzaju i ilości treści, a także ich tematyki.


read more
Dobry sposób na naukę

Dobry sposób na naukę


Autor zdjęcia: BCcampus_News


O czym pamiętać?

Bardzo ważne jest miejsce do nauki, które powinno być ciche i przytulne tak, aby nic nie rozpraszało uwagi uczącego się, ponieważ koncentracja w tym przypadku ma duże znaczenie. Pomieszczenie powinno być prawidłowo oświetlone, a także z dostępem do świeżego powietrza, aby mózg pracował prawidłowo. Przed rozpoczęciem nauki można podzielić materiał i naukę poszczególnych części rozłożyć w czasie. Osoba ucząca się musi być wypoczęta, dlatego zalecane jest minimum 7 godzin snu na dobę. Ważne są także przerwy w nauce, dzięki którym zostaną zregenerowane siły, a nowe treści połączą się z tymi już nabytymi.


read more
Podręczniki szkolne i inne pomoce dydaktyczne, które można wykorzystać przy nauce do matury

Niestety nie ma jednej uniwersalnej metody, która by pomogła w opanowaniu większej ilości materiału w krótkim czasie. Wszystko zależy od indywidualnych możliwości i umiejętności osoby uczącej się, a także od doboru środków dydaktycznych. Powtarzanie materiału wymaga nie tylko odpowiedniej ilości czasu, ale także zaangażowania i właściwej organizacji pracy. Dodatkowo materiał powinien być odpowiednio podzielony, a nauka poszczególnych części rozłożona w czasie.


read more
Podręczniki szkolne – ważny element edukacji

Proces dydaktyczny nie będzie efektywny bez odpowiednio dobranych metod pracy i środków dydaktycznych. Najczęściej wykorzystywane środki dydaktyczne to podręczniki, karty pracy, ćwiczenia, atlasy.


read more
Wsparcie procesu nauczania, czyli środki dydaktyczne

Wsparcie procesu nauczania, czyli środki dydaktyczne


Autor zdjęcia: David Mulder

Zadaniem środków dydaktycznych jest usprawnienie przekazu materiału. Wszystkie narzędzia i metody edukacyjne muszą być dobrane do rodzaju i ilości treści, a także do możliwości uczniów. Takie środki dydaktyczne jak np. tanie podręczniki mogą być także łączone z innymi nowoczesnymi rozwiązaniami np. nagraniami audio. Coraz częściej na zajęciach wykorzystywana jest technologia komputerowa. Badania wykazują, że szybsze przyswajanie wiedzy jest w momencie, kiedy człowiek słucha i ogląda, natomiast czytanie to tylko 10% skuteczności. Dlatego w każdej szkole powinien być stały dostęp do środków multimedialnych takich jak np. odtwarzacze DVD czy projektory multimedialne.


read more
Jak prawidłowo poprowadzić proces dydaktyczny?

Stanowią bazę całego procesu dydaktycznego. Ich głównym zadaniem jest ułatwienie przekazu materiału. Od środków dydaktycznych zależy także atrakcyjność lekcji i tempo przyswajania podawanych treści. Najczęściej przez nauczycieli stosowane są podręczniki, karty pracy, zeszyty ćwiczeń, atlasy, plansze, ilustracje. Wszystkie te środki dydaktyczne powinny być dopasowane do rodzaju i ilości treści, a także ich tematyki.


read more
Dobry sposób na naukę

Dobry sposób na naukę


Autor zdjęcia: BCcampus_News


O czym pamiętać?

Bardzo ważne jest miejsce do nauki, które powinno być ciche i przytulne tak, aby nic nie rozpraszało uwagi uczącego się, ponieważ koncentracja w tym przypadku ma duże znaczenie. Pomieszczenie powinno być prawidłowo oświetlone, a także z dostępem do świeżego powietrza, aby mózg pracował prawidłowo. Przed rozpoczęciem nauki można podzielić materiał i naukę poszczególnych części rozłożyć w czasie. Osoba ucząca się musi być wypoczęta, dlatego zalecane jest minimum 7 godzin snu na dobę. Ważne są także przerwy w nauce, dzięki którym zostaną zregenerowane siły, a nowe treści połączą się z tymi już nabytymi.


read more
Podręczniki szkolne i inne pomoce dydaktyczne, które można wykorzystać przy nauce do matury

Niestety nie ma jednej uniwersalnej metody, która by pomogła w opanowaniu większej ilości materiału w krótkim czasie. Wszystko zależy od indywidualnych możliwości i umiejętności osoby uczącej się, a także od doboru środków dydaktycznych. Powtarzanie materiału wymaga nie tylko odpowiedniej ilości czasu, ale także zaangażowania i właściwej organizacji pracy. Dodatkowo materiał powinien być odpowiednio podzielony, a nauka poszczególnych części rozłożona w czasie.


read more
Podręczniki szkolne – ważny element edukacji

Proces dydaktyczny nie będzie efektywny bez odpowiednio dobranych metod pracy i środków dydaktycznych. Najczęściej wykorzystywane środki dydaktyczne to podręczniki, karty pracy, ćwiczenia, atlasy.


read more