Jak prawidłowo poprowadzić proces dydaktyczny?

Stanowią bazę całego procesu dydaktycznego. Ich głównym zadaniem jest ułatwienie przekazu materiału. Od środków dydaktycznych zależy także atrakcyjność lekcji i tempo przyswajania podawanych treści. Najczęściej przez nauczycieli stosowane są podręczniki, karty pracy, zeszyty ćwiczeń, atlasy, plansze, ilustracje. Wszystkie te środki dydaktyczne powinny być dopasowane do rodzaju i ilości treści, a także ich tematyki.

Jak prawidłowo poprowadzić proces dydaktyczny?


Autor zdjęcia: Sergey G

Scenariusz lekcji to wyodrębnienie kolejnych elementów, czyli: plan, układ treści, które będą przekazywane uczniom, metody i środki dydaktyczne, którymi posłuży się nauczyciel. Wielu nauczycieli zwłaszcza tych początkujących zastanawia się, jaki powinien być prawidłowy konspekt? Głównymi cechami dobrego konspektu jest czytelność, prosta kompozycja.

Typy lekcji

Rodzaj lekcji jest w pełni uzależniony od tego, jakie treści będą przekazywane uczniom. Typy lekcji to np.: lekcja podająca, lekcja eksponująca, lekcja problemowa, lekcja ćwiczeniowa, lekcja mieszana. Istnieje także podział zależny od poziomu realizacji funkcji i tak wyróżnia się: lekcję wprowadzającą, lekcję utrwalającą, lekcję powtórzeniowo – systematyzującą, lekcję korektywno – uzupełniającą, lekcję sprawdzającą. Rodzaj lekcji może być także dostosowany do organizacji pracy i metod np. wycieczki poglądowe, zajęcia z wykorzystaniem filmu czy komputera, zajęcia pod kierunkiem nauczyciela, lekcje, na których wykorzystywane do pracy są tylko podręczniki szkolne.