Wsparcie procesu nauczania, czyli środki dydaktyczne

Wsparcie procesu nauczania, czyli środki dydaktyczne


Autor zdjęcia: David Mulder

Zadaniem środków dydaktycznych jest usprawnienie przekazu materiału. Wszystkie narzędzia i metody edukacyjne muszą być dobrane do rodzaju i ilości treści, a także do możliwości uczniów. Takie środki dydaktyczne jak np. tanie podręczniki mogą być także łączone z innymi nowoczesnymi rozwiązaniami np. nagraniami audio. Coraz częściej na zajęciach wykorzystywana jest technologia komputerowa. Badania wykazują, że szybsze przyswajanie wiedzy jest w momencie, kiedy człowiek słucha i ogląda, natomiast czytanie to tylko 10% skuteczności. Dlatego w każdej szkole powinien być stały dostęp do środków multimedialnych takich jak np. odtwarzacze DVD czy projektory multimedialne.